Порядок ввоза в Украину автотранспортных средств

Зміст

Розділ I

Загальні положення

Розділ II

Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та
агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

Розділ III

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться
громадянами з України

Розділ IV

Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних
вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну
територію України транзитом

Розділ V

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України та належать підприємствам, установам,
організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам — суб'єктам
підприємницької діяльності

Додаток

Список використаної літератури

Розділ I

Загальні положення

1. Правила митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та
агрегатів, що переміщуються через митний кордон України (далі — Правила),
установлюють порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних
вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України і
належать громадянам та підприємствам, установам, організаціям, закладам,
іншим юридичним та фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності
на правах власності або користування (у тому числі з правом розпорядження).

2. Митне оформлення номерних вузлів та агрегатів здійснюється в тому самому
порядку, що й для транспортних засобів.
3. Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних вузлів та
агрегатів) в органах ДАІ МВС України видаються митними органами на:
транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозяться (пересилаються)
в Україну громадянами (довіреними особами) для постійного користування або
з метою відчуження;
транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами для тимчасового
користування, у випадках, передбачених законодавством.
4. На підставі Посвідчень, виданих митними органами, підлягають відомчій
реєстрації ввезені з-за кордону транспортні засоби, що належать фізичним
особам:
великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не
підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
і реєструються в органах Міністерства праці та соціальної політики України;

трамваї і тролейбуси, які реєструються місцевими органами влади і
самоврядування в порядку, що встановлюється Державним комітетом
будівництва, архітектури та житлової політики України;
гоночні і спортивні механічні транспортні засоби, які реєструються органами
Державного комітету України з фізичної культури і спорту;
трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми,
що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального
користування і реєструються органами Міністерства агропромислового
комплексу України.
5. Митне оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів (у
тому числі знятих з обліку в країні придбання або в іншій країні),
заявлених прикордонній митниці громадянами-нерезидентами як такі, що
ввозяться ними з метою відчуження, проводиться прикордонною митницею зі
стягненням при цьому передбачених законодавством платежів без видачі
Посвідчення.
Посвідчення оформляється на нового власника в митниці, в зоні діяльності
якої він постійно чи тимчасово проживає.
6. Митне оформлення транспортного засобу може здійснюватися як його
власником, так і довіреною особою за наявності належним чином оформлених
документів на представлення повноважень.
7. Транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що переміщуються через
митний кордон України, перебувають під митним контролем:
при ввезенні для вільного використання — з дати ввезення на митну територію
України до моменту видачі Посвідчення за місцем проживання власника (за
наявності митних обмежень — до закінчення терміну таких обмежень або до
зняття обмежень митними органами);
при тимчасовому ввезенні — з моменту ввезення на митну територію України до
вивезення за її межі;
при тимчасовому вивезенні — з моменту пред'явлення транспортного засобу і
необхідних документів митниці (митного оформлення) до ввезення
транспортного засобу на територію України;
при транзиті через територію України — з моменту ввезення в Україну до
моменту вивезення з території України.
Митні збори за перебування транспортних засобів (номерних вузлів,
агрегатів) під митним контролем справляються в порядку, установленому
чинним законодавством.
8. При митному оформленні транспортних засобів (номерних вузлів та
агрегатів) сплачуються відповідні платежі в розмірах та порядку,
передбачених законодавством.
9. Митні платежі, сплачені при митному оформленні транспортних засобів
(номерних вузлів, агрегатів та запасних частин), поверненню не підлягають,
за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
10. Громадяни, які переміщують через митний кордон України транспортні
засоби, номерні вузли та агрегати, зобов'язані заповнити декларацію форми
МД-7 та в належних випадках надати зобов'язання про зворотне
ввезення/вивезення, транзит або доставку транспортного засобу (номерного
вузла чи агрегату) з одного митного органу в інший.
11. Власники транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) або
уповноважені ними особи, які переміщують транспортні засоби (номерні вузли
та агрегати) через митний кордон України, зобов'язані пред'явити їх митниці
і подати документи. Такими документами можуть бути:
документи, що підтверджують право володіння або користування (в тому числі
з правом розпорядження) транспортними засобами, номерними вузлами та
агрегатами;
реєстраційні та технічні документи на такі транспортні засоби, якщо вони
були зареєстровані в країні придбання чи іншій країні;
інші документи, потрібні для митного оформлення, на вимогу співробітника
митниці (закордонний паспорт, доручення на перегін або перевезення
транспортного засобу тощо).
12. Якщо кузов транспортного засобу вироблено в одній країні, а двигун або
інші вузли та агрегати — в інших країнах, то країна виготовлення
транспортного засобу визначається за країною виготовлення кузова.
13. Рік виготовлення транспортного засобу визначається за ідентифікаційним
номером кузова. При неможливості визначення року виготовлення транспортного
засобу за ідентифікаційним номером кузова він визначається за записами в
технічних та реєстраційних документах, за документами, що підтверджують
право власності, тощо.
У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо відповідності записів у
зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі, двигуні, щодо року
виготовлення транспортного засобу достовірність цих номерів установлюється
на підставі експертного висновку, виданого експертами, що мають відповідну
ліцензію.
14. Прикордонні митні органи для звітності та формування статистичних даних
ведуть облік усіх транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України і належать громадянам, причому окремо зазначаються
(виділяються) транспортні засоби (номерні вузли та агрегати):
що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними організаціями
тощо);
що ввозяться в Україну громадянами для постійного користування;
що ввозяться в Україну громадянами для тимчасового користування;
що ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту;
що вивозяться (пересилаються) з України громадянами для постійного
користування (відчуження);
що вивозяться з України громадянами для тимчасового користування.
Форми журналів, за якими здійснюється облік транспортних засобів, номерних
вузлів та агрегатів, наведено в додатках 3, 4, 5 до цих Правил.
15. Митниці для звітності та формування статистичних даних ведуть окремий
облік транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, а саме:
на які видаються Посвідчення (в тому числі на тимчасову реєстрацію);
що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі України для постійного
користування (відчуження);
що вивозяться громадянами для тимчасового користування.
16. Митне оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, у тому числі тимчасово на
термін, визначений законодавством як обов'язковий для реєстрації
(перереєстрації) транспортного засобу, номерного вузла, агрегату у
відповідних реєстраційних органах, здійснюється в митниці, у зоні
діяльності якої зазначені громадяни постійно чи тимчасово проживають або
мають намір проживати.
17. Відчуження тимчасово ввезених в Україну транспортних засобів
здійснюється з дозволу митниць.
18. Не підлягають пропуску на митну територію України:
транспортні засоби, номери кузова, шасі чи двигуна яких знищено, підроблено
або не відповідають запису в реєстраційних документах;
транспортні засоби, зняті з обліку у відповідних органах країни придбання
або іншої країни, що ввозяться тимчасово в Україну громадянами для власного
користування (крім випадків, коли такі транспортні засоби заявляються
митним органам на кордоні як такі, що ввозяться з метою транзиту, або при
ввезенні нових транспортних засобів);
номерні вузли та агрегати з підробленими, знищеними номерами;
механічні транспортні засоби (в тому числі такі, що ввозяться в Україну з
метою їх розукомплектування на запасні частини), які згідно із
законодавством заборонені до ввезення в Україну або на які відсутні
документи, що підтверджують правомірність володіння або користування ними.
19. Не підлягають відчуженню на території України тимчасово ввезені
транспортні засоби, які на день звернення до митниці з приводу відчуження
заборонені до ввезення для постійного користування в Україні. При
відчуженні тимчасово ввезених в Україну транспортних засобів митне
оформлення здійснюється згідно із законодавством, чинним на день здійснення
митного оформлення для постійного користування.
20. Громадяни-резиденти, які під час перебування за кордоном придбали,
отримали як подарунок або належним чином оформили право користування на
транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозитимуться в Україну
окремо від власника (користувача), при в'їзді в Україну зобов'язані
задекларувати в митній декларації, форма якої затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748, несупроводжуваний багаж
(зазначити марку, ідентифікаційні номери кузова, шасі, двигуна, об'єм
двигуна, рік виробництва та мету ввезення) і підтвердити його наявність
відповідними документами (документи, що підтверджують право власності чи
користування, технічні та реєстраційні документи, товаросупровідні
документи та інші документи, видані уповноваженими органами відповідної
країни).
Видана прикордонною митницею митна декларація на несупроводжуваний багаж
повинна подаватися митним органам при отриманні транспортного засобу та
здійсненні митного оформлення.
У разі перегону (перевезення) транспортного засобу за дорученням
автомобільна митна декларація форми МД-7 на ввезення транспортного засобу в
Україну оформляється на особу, яка безпосередньо ввозить його в Україну, із
зазначенням у графі «Примітки» власника транспортного засобу.
При здійсненні митного оформлення транспортного засобу з видачею
Посвідчення власник або уповноважена ним особа подають митниці декларацію
форми МД-7 на ввезення транспортного засобу в Україну, в якій зазначені
власник, митна декларація на несупроводжуваний багаж (з відміткою митниці,
що видала несупроводжуваний багаж) та інші документи, потрібні для
здійснення митного оформлення.
21. Транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних органах
іноземних держав і ввозяться в Україну для постійного користування, мають
бути зняті з обліку відповідною установою іноземної держави.
22. Тимчасове ввезення в Україну транспортних засобів, що належать
іноземним юридичним та фізичним особам, може здійснюватися в порядку,
визначеному законодавством, за умови, що такі транспортні засоби
перебувають на обліку у відповідних органах за кордоном, та за наявності
документів, які підтверджують право користування (розпорядження) такими
транспортними засобами, і технічних документів тощо.
23. Громадяни-резиденти можуть переміщувати через митну територію України
транзитом тільки транспортні засоби, які належать громадянам-нерезидентам,
іноземним фірмам, організаціям чи установам, що має підтверджуватися
відповідними документами.
24. Термін транзиту переміщуваних через митну територію України
транспортних засобів визначається митними органами, враховуючи вид
транспортного засобу, середню швидкість, з якою він може рухатися, та
маршрут руху.
Для транспортних засобів (коди за ТН ЗЕД 8702, 8703, 8704) граничний термін
транзиту не повинен перевищувати п'яти діб.
25. При переміщенні транспортних засобів через митну територію України
транзитом митними органами можуть установлюватися обов'язкові для руху
шляхи і напрямки транзиту та митний орган, через який повинно здійснюватися
їх вивезення за межі України.
26. При неможливості виконання зобов'язання, наданого митним органам
(вивезення, транзит, доставка транспортного засобу, номерного вузла чи
агрегату з одного митного органу в інший), у встановлений термін (аварія,
вихід з ладу, пошкодження, викрадення, хвороба власника (користувача) тощо)
власник транспортного засобу (або уповноважена ним особа) до закінчення
терміну повинен звернутися до найближчої митниці з письмовою заявою про
продовження терміну виконання зобов'язання із зазначенням причин
неможливості доставки транспортного засобу у визначений термін та додати
документи, що підтверджують обставини, викладені в заяві.
У разі прийняття митним органом рішення про продовження терміну,
зазначеного в зобов'язанні, на зворотному боці декларації форми МД-7
робиться запис «Термін, зазначений у зобов'язанні, продовжено до (дата)» та
зазначаються документи, на підставі яких був продовжений цей термін.
Записи завіряються особистою номерною печаткою та підписом співробітника
митного органу, який здійснив оформлення документів, з проставлянням штампа
«Під митним контролем».
Митниця призначення, зазначена в зобов'язанні, повинна засобами електронної
пошти обов'язково повідомити про це митницю, якій надавалося зобов'язання
(про вивезення, транзит, доставку транспортного засобу з одного митного
органу в інший), і залишити перший примірник декларації форми МД-7 та
оригінали зазначених на її зворотному боці документів для зберігання в
справах митниці протягом установленого терміну.
27. Відчуження громадянам-резидентам транспортних засобів, номерних вузлів
та агрегатів, увезених громадянами в Україну з метою транзиту, здійснюється
до закінчення встановленого терміну транзиту з дозволу митниці, у зоні
діяльності якої вони (громадяни-резиденти) проживають, за умови виконання
вимог пункту 19 цих Правил. Митниця, в якій було здійснене відчуження,
повинна інформувати про це засобами електронної пошти митницю, якій було
надане зобов'язання про транзит.
28. З метою виявлення випадків реєстрації в органах ДАІ або в інших
уповноважених органах транспортних засобів, увезених в Україну і не
оформлених у митному відношенні (зареєстрованих на підставі підроблених
документів), та запобігання таким випадкам митними органами спільно з
Управліннями ДАІ ГУ УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі за територіальністю, а також іншими
уповноваженими органами проводяться щомісячні (або в разі потреби) звіряння
інформації про транспортні засоби, оформлені митними органами та
зареєстровані в реєстраційних органах ДАІ в установленому порядку. Для
прискорення реєстрації транспортних засобів в органах ДАІ МВС України по
змозі щоденно надається інформація електронними засобами зв'язку про їх
митне оформлення.
В інформації наводяться марка транспортного засобу, номери кузова, двигуна,
шасі, прізвище, ім'я та по батькові власника і його місце проживання.
29. Транспортні засоби, номерні вузли та агрегати до закінчення термінів,
зазначених у відповідних митних документах (Посвідчення, декларація форми
МД-7 тощо) мають бути:
а) вивезені за межі України або ввезені в Україну;
б) заявлені митниці з метою вільного використання;
в) заявлені митниці для продовження терміну перебування на митній території
України (тільки для осіб, визначених законодавством);
г) зареєстровані у відповідних реєстраційних органах;
ґ) передані митниці для передання у власність держави;
д) передані митниці на зберігання;
е) передані на утилізацію відповідним органам у встановленому порядку.
30. Митне оформлення ввезених в Україну транспортних засобів з правим
розташуванням керма здійснюється за наявності письмової заяви власника та
документів, потрібних для митного оформлення, без видачі власнику
Посвідчення; при цьому власник транспортного засобу повинен ознайомитися з
положеннями Закону України «Про дорожній рух», згідно з яким забороняється
експлуатація на дорогах України транспортних засобів з правим розташуванням
керма. Посвідчення може видаватися митними органами тільки за згодою
реєстраційних органів, у яких повинен реєструватися транспортний засіб,
після його переобладнання.
31. Визначення вартості транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів,
увезених в Україну, проводиться на підставі законодавчих актів, наявних
договорів купівлі-продажу, дарування, міни, рахунків, рахунків-фактур,
фактур, інвойсів тощо. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо
достовірності заявленої вартості транспортних засобів, номерних вузлів та
агрегатів їх вартість може визначатися безпосередньо митними органами на
підставі наявної в митному органі цінової інформації на такі або аналогічні
транспортні засоби, вузли чи агрегати.

Розділ II

Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та
агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

Для постійного користування

32. Громадяни при ввезенні (пересиланні) транспортних засобів (номерних
вузлів та агрегатів) в Україну для постійного користування подають
прикордонним митним органам декларацію форми МД-7, заповнену в
установленому порядку у двох примірниках на кожний транспортний засіб
(номерний вузол, агрегат) окремо, та документи, що підтверджують
правомірність володіння або користування (в тому числі з правом
розпорядження), технічні або реєстраційні документи на транспортний засіб
(номерний вузол, агрегат).
33. Інспектор прикордонної митниці обов'язково перевіряє відповідність
фактичних даних транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) заявленим
у декларації форми МД-7 та зазначеним у документах на транспортний засіб
(номерний вузол, агрегат). Після вирішення питання щодо пропуску
транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) на територію України
попереджає громадянина про відповідальність за недоставку транспортного
засобу (номерного вузла, агрегату) в митницю призначення в зазначений
термін, у графі «В'їзд» проставляє штамп «Під митним контролем», підписує
декларацію і завіряє підпис відтиском особистої номерної печатки.
При ввезенні в Україну придбаних громадянами транспортних засобів вилучає
номерні знаки «Транзит» іноземної держави, видає номерні знаки для разових
поїздок (тип 11 за ДСТУ 3650-97). У графі «Примітки» декларації форми МД-7
робить запис «Номерні знаки _____ вилучено, видано N _____».
При надходженні в Україну транспортних засобів вантажем (вантажним
відправленням) зазначені номерні знаки вилучаються і видаються митницею, у
якій перебуває такий вантаж.
Перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що
підтверджують право власності або користування, реєстраційними і технічними
документами на транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) видається на
руки власнику для подання митниці призначення, а другий залишається в
справах митниці для контролю, обліку та звітності.
34. Для отримання Посвідчення власник (довірена особа) має подати митниці,
у зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає, усі документи, на
підставі яких було здійснене митне оформлення ввезення транспортного засобу
(номерного вузла, агрегату) на територію України. Разом з оформленими при
ввезенні документами для звірення номерів та визначення коду транспортного
засобу за ТН ЗЕД митному органу пред'являється транспортний засіб (номерний
вузол чи агрегат).
У разі потреби митні органи можуть вимагати інші документи, потрібні для
здійснення митного оформлення.
Посвідчення видається на ім'я власника (користувача) після перевірки
поданих документів та сплати відповідних платежів.
У належних випадках до Посвідчення вносяться митні обмеження, передбачені
цими Правилами.
Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з
документами, що підтверджують право власності (користування), та
реєстраційними і технічними документами, погашеними шляхом проставляння в
них запису «ПОГАШЕНО, видано Посвідчення N ____ від «___»_____199 р.», який
завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, що
здійснив митне оформлення, видається власнику для їх подання до
реєстраційних органів відповідних відомств. Другий примірник разом з
оригіналами декларації форми МД-7, уніфікованої митної квитанції форми МД-1
(затверджено наказом Держмитслужби від 09.10.98 N 635) та ксерокопіями
документів, на підставі яких було здійснене митне оформлення (видано
Посвідчення), для контролю, обліку, звітності та формування статистичних
даних зберігається в справах митниці протягом установленого терміну. Видані
Посвідчення реєструються в окремому журналі.
35. Відчуження транспортних засобів, на які митними органами видано
Посвідчення без накладення митних обмежень, може здійснюватися тільки після
їх реєстрації в органах ДАІ МВС України або в інших уповноважених органах.
36. При неможливості видачі Посвідчення на ввезений в Україну транспортний
засіб (не сплачено відповідні платежі; відсутні необхідні для митного
оформлення документи; виявлено ознаки підробки номерів шасі, кузова,
двигуна, року вироблення; наявність обґрунтованих сумнівів щодо
достовірності поданих документів тощо) подані документи реєструються в
журналі і залишаються в справах митниці на контролі до вирішення питання
видачі Посвідчення, зворотного вивезення або про заведення справи про
порушення митних правил. Власнику видається завірена відтиском особистої
номерної печатки інспектора митниці довідка довільної форми про те, що
зазначені в довідці документи перебувають у справах митниці.
37. Продовження терміну доставки транспортного засобу (номерного вузла,
агрегату) з одного митного органу в інший здійснюється в порядку,
визначеному в пункті 26 цих Правил.

Для тимчасового користування

38. Громадяни, які ввозять тимчасово в Україну транспортні засоби, подають
прикордонним митним органам заповнену в двох примірниках декларацію форми
МД-7 на тимчасове ввезення транспортного засобу в Україну та документи,
зазначені в пункті 11 цих Правил.
39. Інспектор митниці перевіряє відповідність фактичних даних транспортного
засобу заявленим у декларації форми МД-7 та зазначеним у документах на
транспортний засіб, попереджає громадянина про відповідальність за
невиконання зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу в
термін, зазначений у ньому, після чого в графі «В'їзд» декларації форми МД-
7 проставляє штамп «Під митним контролем», підписує її та завіряє свій
підпис особистою номерною печаткою.
40. При тимчасовому ввезенні транспортного засобу на термін, який визначено
законодавством і протягом якого транспортний засіб слід ставити на облік у
відповідних реєстраційних органах, власник (особа, якій надано право
володіння, користування) надає зобов'язання про доставку транспортного
засобу разом з належними документами в митницю, у зоні діяльності якої він
постійно чи тимчасово проживає або має намір тимчасово проживати, для
отримання Посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу в
реєстраційних органах.
41. У разі ввезення транспортного засобу в Україну на термін, визначений
законодавством як такий, при ввезенні на який транспортний засіб не
ставиться на облік у відповідних реєстраційних органах, перший примірник
оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що підтверджують
право володіння або користування, реєстраційними і технічними документами
видається власнику (особі, якій надано право володіння, користування). Ці
документи є підставою для пропуску транспортного засобу за межі України.
Другий примірник декларації форми МД-7 залишається в справах митниці, яка
її видала, для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне вивезення,
обліку, звітності та формування статистичних даних.
При вивезенні транспортного засобу через митницю, якій не було надане
зобов'язання про зворотне вивезення, прикордонна митниця, через яку було
здійснене вивезення, повинна повідомити митницю, якій було надане
зобов'язання про вивезення транспортного засобу за межі України, для зняття
його з контролю.
42. При оформленні Посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу
у відповідних реєстраційних органах України в Посвідченні зазначаються
митні обмеження. Митниця, що здійснила митне оформлення, повинна повідомити
про це митницю, через яку був ввезений транспортний засіб, для зняття його
з контролю.
При вивезенні після тимчасової реєстрації транспортного засобу за межі
України внутрішньою митницею у двох примірниках оформляється декларація
форми МД-7 на його вивезення. Перший примірник декларації форми МД-7 разом
з документами на право володіння або користування видається на руки
громадянину (або довіреній особі). Другий примірник залишається в справах
митниці.
Оформлення декларацій форми МД-7 на вивезення транспортного засобу за межі
України проводиться після зняття його з тимчасового обліку в органах ДАІ.
Митниця, через яку було здійснене вивезення транспортного засобу, повинна
повідомити про це митницю, яка оформила декларацію форми МД-7 на вивезення
транспортного засобу за межі України, для зняття його з контролю. При цьому
в декларації форми МД-7 у графі «Виїзд» проставляється особиста номерна
печатка інспектора, що здійснив випуск, і декларація залишається в справах
митниці.
43. Відчуження транспортних засобів, увезених тимчасово під зобов'язання
про зворотне вивезення, здійснюється в такому порядку.
Громадянин, який бажає оформити договір відчуження (дарування, купівлі-
продажу, міни тощо) транспортного засобу, повинен подати митним органам
документи, зазначені в пункті 11 цих Правил. У разі відчуження тимчасово
ввезеного транспортного засобу митниця видає довідку про те, що вона не
заперечує проти відчуження транспортного засобу, із зазначенням особи, якій
видано довідку, даних транспортного засобу (марки, номерів кузова, шасі,
двигуна, року випуску). Довідка підписується інспектором митниці і
засвідчується його особистою номерною печаткою.
За наявності такої довідки нотаріус має право приймати документи для
посвідчення договору відчуження тощо. У тексті договору перед
посвідчувальним написом слід зробити такий запис: «Для одержання
Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в реєстраційних органах
потрібно звернутися до митниці і сплатити відповідні платежі». Таке
Посвідчення видається митницею на ім'я нового власника транспортного засобу
лише після сплати відповідних платежів.
При відчуженні тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця, що
здійснила митне оформлення, надсилає прикордонній митниці повідомлення для
зняття транспортного засобу з контролю.
При здійсненні митного оформлення в митній декларації форми МД-7 у графі
«Примітки» зазначаються номер Посвідчення та дата, які завіряються
особистою номерною печаткою інспектора митниці. Декларація залишається в
справах митниці.
Якщо тимчасово ввезений під зобов'язання про зворотне вивезення
транспортний засіб не знято з обліку у відповідних органах іноземних держав
або він належить юридичній особі, яка не зареєстрована в Україні як учасник
зовнішньоекономічної діяльності, то його відчуження фізичним особам не
допускається.

Розділ III

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами
з України

44. Митне оформлення транспортних засобів, які вивозяться (у тому числі
тимчасово) за межі України їх власниками або за наданими дорученнями іншими
громадянами для постійного користування, з метою відчуження та під
зобов'язання про зворотне ввезення здійснюється прикордонною митницею.
Пропуск транспортних засобів здійснюється на підставі свідоцтв
реєстраційних органів, оформлених на особу, яка має право виїзду за кордон
на зазначеному у свідоцтві транспортному засобі, закордонного паспорта
(паспорта громадянина України тощо).
45. Транспортні засоби, на які не видано реєстраційні документи відповідно
до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких не присвоєно
літери латинського алфавіту, а також транспортні засоби, на які встановлено
тимчасову заборону на відчуження, не підлягають вивезенню (пропуску) за
межі України.
46. Митниці при вивезенні за межі України транспортних засобів, враховуючи
тип транспортного засобу та мету вивезення, подаються документи, зазначені
в пункті 11 цих Правил, та заповнена декларація форми МД-7 (при тимчасовому
вивезенні — у двох примірниках, на постійно або з метою відчуження — в
одному) на вивезення транспортного засобу.
47. При вивезенні транспортного засобу за межі України для постійного
користування (з метою відчуження) інспектор митниці перевіряє відповідність
фактичних даних транспортного засобу заявленим у декларації форми МД-7 та
зазначеним в інших документах, у декларації форми МД-7 у графі «Виїзд»
проставляє відтиск особистої номерної печатки, після чого підписує
декларацію форми МД-7 і підпис завіряє відтиском особистої номерної
печатки. Декларація для обліку, звітності та формування статистичних даних
залишається в справах митниці.
48. При тимчасовому вивезенні транспортного засобу за межі України
інспектор митниці здійснює перевірку згідно з пунктом 47 цих Правил,
попереджає про відповідальність за невиконання зобов'язання про зворотне
ввезення та порушення встановленого митними органами терміну зворотного
ввезення, у графі «Виїзд» проставляє штамп «Під митним контролем», підписує
два примірники декларації форми МД-7 і підпис завіряє відтиском особистої
номерної печатки. Перший примірник декларації форми МД-7 разом з іншими
документами видається на руки громадянину. Другий примірник декларації
форми МД-7 залишається в справах митниці для контролю за виконанням
зобов'язання про зворотне ввезення, а після підтвердження зворотного
ввезення — для обліку, звітності та формування статистичних даних.
49. У разі ввезення транспортного засобу через митницю, митне оформлення
тимчасового вивезення якою не було здійснене, інспектор митниці в
декларації форми МД-7 після перевірки документів, відповідності фактичних
даних транспортного засобу заявленим у декларації форми МД-7 та зазначеним
в інших документах у графі «В'їзд» декларації форми МД-7 проставляє відтиск
особистої номерної печатки. Декларація для обліку, звітності та формування
статистичних даних залишається в справах митниці.
50. Митниця, через яку було здійснене ввезення транспортного засобу в
Україну, засобами електронної пошти надсилає відповідну інформацію митниці,
яка здійснювала митне оформлення декларації форми МД-7 на тимчасове
вивезення транспортного засобу за межі України, для зняття його з контролю.

51. Митне оформлення нових транспортних засобів (не зареєстрованих у
відповідних реєстраційних органах), придбаних в Україні громадянами-
нерезидентами, здійснюється згідно з порядком, визначеним у пунктах 46, 47
цих Правил.

Розділ IV

Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів
та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України
транзитом

52. При переміщенні транзитом через митну територію України придбаних
транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) митне оформлення
здійснюється в порядку, визначеному в пунктах 32 та 33 цих Правил. При
цьому інспектор прикордонної митниці попереджає громадянина про
відповідальність за недоставку транспортного засобу (номерного вузла,
агрегату) в митницю, через яку здійснюватиметься його вивезення за межі
України.
53. При вивезенні транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) за межі
України митне оформлення здійснюється в порядку, визначеному в пункті 47
цих Правил, при цьому в декларації форми МД-7 у графі «Виїзд»
проставляється тільки відтиск особистої номерної печатки інспектора
митниці, який здійснив митне оформлення (випуск). Митниця, через яку було
здійснене вивезення транспортного засобу (номерного вузла, агрегату),
засобами електронної пошти надсилає відповідну інформацію митниці, яка
здійснила митне оформлення декларації форми МД-7 на транзит транспортного
засобу (номерного вузла, агрегату) через територію України, для зняття його
з контролю.
54. При переміщенні громадянами транзитом через митну територію України
придбаних транспортних засобів (номерних вузлів, агрегатів), власниками
яких є інші особи, крім документів, зазначених у пункті 32 цих Правил,
додатково потрібно подати документи про надання власником повноважень на
доставку транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) в місце
призначення. Декларація форми МД-7 у цьому разі оформляється на
громадянина, який безпосередньо здійснює переміщення, із зазначенням у
графі «Примітки» власника транспортного засобу (номерного вузла, агрегату)
та його адреси (при можливості).
55. Продовження терміну доставки транспортного засобу (номерного вузла,
агрегату) з одного митного органу в інший здійснюється в порядку,
визначеному в пункті 26 цих Правил.

Розділ V

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям,
закладам, іншим юридичним та фізичним особам — суб'єктам підприємницької
діяльності

56. Митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими
юридичними та фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності,
здійснюється згідно з чинним законодавством.
57. На оформлений у митному відношенні транспортний засіб, увезений в
Україну підприємством, установою, організацією, закладом, іншою юридичною
особою або суб'єктом підприємницької діяльності з метою подальшого
відчуження, митними органами видаються відповідний аркуш вантажної митної
декларації, завірена гербовою печаткою митного органу копія вантажної
митної декларації та довідка-рахунок.
58. У довідці-рахунку обов'язково робиться запис: «Митне оформлення
здійснено, вантажна митна декларація від «___»______року N ____», який
завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці, що здійснив
митне оформлення відповідного транспортного засобу (номерного вузла,
агрегату), та гербовою печаткою митного органу.
59. Належним чином оформлена вантажна митна декларація (або її завірена
копія) та довідка-рахунок є підставою для реєстрації транспортного засобу
(номерного вузла, агрегату), ввезеного в Україну підприємством, установою,
організацією, закладом, іншою юридичною особою або суб'єктом
підприємницької діяльності, в органах ДАІ МВС України або в інших
уповноважених органах.

|Додаток 1 |
| |

Державний митний комітет України

___________________ МИТНИЦЯ
|ПОСВІДЧЕННЯ серія ________ N _______ |
| |

на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС
України
1. Марка, модель __________________________________________________________

2. Рік виробництва ________________________________________________________

3. Номер двигуна __________________________________________________________

4. Робочий об'єм двигуна (куб. см)
___________________________________________
5. Номер шасі _____________________________________________________________

6. Номер кузова ___________________________________________________________

7. Дата провезення через кордон
_____________________________________________
8. Видано номерні знаки типу «Транзит» ______N
______________________________
9. Наявність необхідних для реєстрації документів
______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ВІДМІТКИ МИТНИЦІ
_______________ митниця не заперечує проти реєстрації в органах ДАІ МВС
України

вказаного в цьому Посвідченні транспортного засобу (номерного агрегату) на
ім'я
_________________________________________________________________________
(громадянство, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________________
(адреса)
|що був ввезений (надісланий) в |_______________________________ |
|Україну гр. |(громадянство, прізвище, ім'я та|
| |по батькові) |

_________________________________________________________________________
(адреса)
|Ввезено: |- тимчасово строком до |
| |________________________________________ |
| |- постійно |

Для продажу, даріння, здання в оренду, доручення на користування іншим
особам (крім батьків, подружжя, дітей, рідних братів і сестер) протягом
двох років з дня видачі посвідчення:
| |- потрібен дозвіл митниці |
| |- дозвіл митниці не потрібен |

Транспортний засіб потрібно пред'явити органам ДАІ МВС України в
десятиденний строк для реєстрації.
Примітка __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
|Печатка митниці |Підпис і особиста |
| |печатка митника |
| |_________________ |
|Дата «___» ______________19_____| |
|р. | |

Одержав (підпис власника)
__________________________________________________

ДЕКЛАРАЦІЯ

на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування,
вузла чи агрегату

1. Громадянство, прізвище, ім'я, по батькові
___________________________________
2. Адреса постійного проживання ___________________________________________

3. Номер паспорта, ким і коли видано
________________________________________
4. Загальні відомості про транспортний засіб:
|а) марка |ґ) рік виробництва |
|_______________________________ |___________________ |
|б) номер двигуна |д) вартість |
|_______________________ |__________________________ |
|в) номер кузова |е) реєстраційний (транзит) N |
|________________________ |__________ |
|г) номер шасі |є) колір |
|__________________________ |_____________________________ |

5. Мета ввезення/вивезення: для особистого користування, відчуження,
транзиту, тимчасово, на постійно, перегін за дорученням власника
(непотрібне закреслити).
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО
|зворотне ввезення |зворотне вивезення |транзит |

Я, _________________________________________________, зобов'язуюсь
увезти/вивезти

вищевказаний транспортний засіб до (місяць, рік, країна призначення)
________________

____________________________________________________________________________
_
Мені відомо, що в разі порушення цього зобов'язання я буду нести
відповідальність згідно зі статтею 113/114 Митного кодексу України.
|»____»________________19__р. |_______________________ |
| |підпис |

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ МИТНИЦІ
I. Наявність необхідних для реєстрації документів:
1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

II. Даний транспортний засіб направляється у ______________________ митницю
для

реєстрації у п'ятиденний строк. Громадянина ______________________
попереджено,

що в разі недоставлення транспортного засобу в призначений строк він несе

відповідальність згідно зістаттею 109 Митного кодексу України.
| |В'ЇЗД |ВИЇЗД |

Примітки: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
|Дата «____»_____________19__ р. |М. П. |
|Підпис власника (водія) |Підпис _________________ |
|________________ | |

Конец формы

Список використаної літератури

1. Наказ Державної митної служби України

від 25 червня 1999 року N 393
2. Наказ Державного митного комітету України від 13.06.95 N 253.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748
4. Закон України «Про дорожній рух»,
5. Наказ Держмитслужби від 09.10.98 N 635

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.