Бизнес план (булка)

БІЗНЕС-ПЛАН

виконали: Лысюк Д.

Павлюк Е.

Адаменко И.

Блюс А.

Кикоть А.

Кифоренко Д.

Титул 1

Резюме 2

Опис товару (послуги) 3

Оцінка ринку збуту 4

Оцінка Конкурентів 5

План маркетингу 6

План виробництва 7

Закупівля сировини матеріалів комплектуючих

Виробничий цикл

Витрати на одиницю продукції

Розрахунок крапки беззбитковості

Організаційний план 8

Юридичний план 9

Оцінка ризиків 10

Фінансовий план і фінансова стратегія 11
Звіт про рух грошових коштів

1. Титул

Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обґрунтування
інвестицій.
Містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску
продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази, потреба
виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить
ряд показників, що дають представлення про комерційного, бюджетній і
економічного ефективності розглянутого проекту й у першу чергу учасників-
інвесторів, що представляють інтерес для, проекту. Розрахунки показників
адаптовані до вимог і умов сучасного вітчизняного і закордонного
інвестування.

Бізнес-план є об'єктом інтелектуальної власності, предметом комерційної
таємниці і підлягає відповідному захистові.

2.Резюме

Приватне підприємство “Булка” було утворено в 1991 році і весь період
свого існування займалося оптовою торгівлею продуктами харчування.

В даний час, бажаючи розширити сферу свого бізнесу, підприємство
вирішує зайнятися виробництвом і збутом власної продукції, а саме булочок.
Виходячи зі своїх можливостей, підприємство вирішує випускати дешевий і
якісний продукт, що дозволить йому зайняти нішу, що пустує, в Україні.

Для виробництва булочок необхідно купити устаткування, у зв'язку з
чим, первісні інвестиції складуть 322.3 тисячі гривень. Фінансування буде
вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. При цьому
передбачуваний обсяг продажів складе 36 млн. булочок у рік, очікувана
чистий прибуток складе 3960000 гривень, тобто проект цілком окупить себе
через 1 мес.

Цілями дійсний бізнес плану є:

. Пророблення одного з можливих варіантів розширення бізнесу і збільшення
прибутку

. Планування виробництва і продажу товарів

. Підвищення іміджу фірми

3. Опис товару (послуги).

Продукт — булочка, типу “Рогалик”, призначений для задоволення
життєвих потреб людини.

Розфасовка в яскраві, кольорові обгортки по 0,25 кг. Можлива добавка
різних, натуральних ароматичних речовин, що дозволить зробити цей продукт
більш різноманітним і популярним. Головна відмінність – випускатися буде на
найсучаснішому, ефективному устаткуванні; із продуктів вищої якості, що
поліпшить смакові якості і підвищить продуктивність праці.

4. Оцінка ринку збуту.

На підставі проведених маркетингових досліджень, а також на підставі
того, що підприємець близько 5 років займався закупівлею і реалізацією
оптових партій продуктів харчування, у т.ч. булочок; було встановлено, що
булочки можуть купувати 2% жителів України щодня, тобто 1 млн. штук. Для
зниження ризику, виробничу програму знизимо в 10 разів, тобто робити
будемо 0.1 млн. у день, або 3 млн. булок на місяць.

В міру розвитку виробництва, заплановано розробляти і випускати іншу
продукцію на цьому ж устаткуванні (наприклад: торти, печиво), що дозволить
зміцнити положення фірми на ринку виробників харчових продуктів.

5. Оцінка конкурентів.

На сьогоднішній день найбільший виробник і продавець булочок –
“Київський булочний комбінат”. Ці булочки гарної якості і відповідно мають
високу товарну вартість. Але високі ціни не залучають масового покупця,
тому що родин межах, що мають доход у, прожиткового мінімуму більшість, і
різниць у ціні 5%-10% виявиться істотною.

Існує також ряд малих виробників булочок на непродуктивному
устаткуванні, отже, більш низької якості, що не залучає покупця.

З огляду на всі ці фактори, можна розраховувати, що наш продукт займе
одне з лідируючих місць на ринку.

6.Стратегія маркетингу.

Використовуємо метод ціноутворення в нижніх межах цін конкурентів. У
сполученні з високою якістю, що забезпечить нам успіх.

| |ВАГА|ЦІНА |
|Оптова ціна однієї |0,25|0.11 |
|банки |кг |грн |

Схема реалізації булочок:50% вивозиться на власні магазини, 30% на
оптові бази і ринки міста, 20% в інші місця збуту.

7.План виробництва.

Попит –100000 булок у день. Продуктивна програма 100000 булок у день
або 3000000 булок на місяць.

Устаткування, продуктивністю 5 тонн продукції в зміну, купуємо на
Харківському Електромеханічному заводі.

Ціна устаткування 185000 карбованців.

Обране устаткування підходить по потужності тому що намічено випускати
9000*0,25=2,25тонни в зміну, а запасли потужності буде використаний для
підвищення ефективності підприємства.

6.1. Закупівля сировини матеріалів і комплектуючих.

Сировина закуповується на оптових фірмах і базах м. Екатеринбурга. Коробки
закуповуються на Екатеринбургской фабриці паперових виробів, баночки, разом
з етикеткою закуповуються в Туреччині. Якість комплектуючих визначається
візуально, а також до них додаються сертифікат і документи, що визначають
їхню якість

6.2. Виробничий цикл.

. Перша стадія – складування. Усі сировина, баночки, коробки, закуповуються
і доставляються на склад сировинних матеріалів. Там них зберігають, поки
вони не знадобляться.

. Друга стадія – власне виробництво.

. Третя стадія – розливши: готовий майонез розливається по баночках.

. Четверта стадія – упакування: баночки закриваються і складаються в
коробки, а коробки транспортуються в холодильники.

6.3.Витрати на одиницю продукції.

|Статті витрат |Сума, грн. |
|Матеріали сировина і |0,001 |
|комплектуючі | |
|оренда |0,007 |
|витрати на транспорт |0,03 |
|заробітна плата робітником |0,018 |
|витрати на продаж |0,03 |
|амортизація |0,01 |
|енергоресурси |0,0004 |
|інші витрати |0,0116 |
|Разом |0,108 |
| | |

6.4. Розрахунок крапки беззбитковості.

Р – ціна за одиницю виробу (0.11грн.)

V – перемінні витрати (1р.38,4коп.)

F — постійні витрати (11,6коп.)

X – крапка беззбитковості.

7. Організаційний план.

Діяльність підприємства координує директор, бухгалтерія. Постачанням
буде займатися відділ постачання. Він займається також доставкою продукції
на власний офіс-склад, на оптові бази і ринки міста.

8. Юридичний план.

Фірма “Хеликс” була организованна в 1991 році і зареєстроване як
приватне підприємство зі спільною формою власності.

Статутний фонд був сформований із приватного майна Громыко Андрія
Петровича, надалі, генерального і фінансового директора. Засновник несе
відповідальність по зобов'язаннях у межах статуту фірми “Хеликс”

9. Фінансовий план і фінансова стратегія.

Приватне підприємство “Хеликс” існує 7 років, і за час своєї
діяльності у фірми зібралися чималі доходи. У зв'язку з цим, засновником
було прийняте рішення про розширення виробництва.

Первісні інвестиції складуть 215 000грн.

Фінансування буде вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку
минулих років.

Звіт про рух грошових коштів

| | |Інтервал|часу | |
| | |и | | |
| |1(10)%|2(30)% |3(70)%|4(100|
| | | | |)% |
|Виторг від реалізації |148,5 |475,5 |1039,5|1485 |
|Коефіцієнт інфляції |1,02 |1,02 |1,02 |1,02 |
|Виторг з урахуванням інфляції|151 |485 |1060 |1514,|
| | | | |7 |
|Разом приплив: |151 |485 |1060 |1514,|
| | | | |7 |
| | | | | |
|Інвестиційні витрати |0 |0 |0 |0 |
|Інвестиційні витрати з |0 |0 |0 |0 |
|обліком | | | | |
|інфляції | | | | |
|Операційні витрати |-180 |-385 |-785 |-1025|
|Операційні витрати з обліком |-183,6|-392,7 |-800 |-1045|
|інфляції | | | | |
|Податок |-64,26|-137,4 |-280 |-367 |
|Податок з урахуванням |-65,3 |-140 |-285,6|-373 |
|інфляції | | | | |
|Разом відтік: |-248,9|-532 |-1085,|-1418|
| | | |6 | |
| | | | | |
|Чистий потік коштів |-97,9 |-47 |-25 |96,7 |
|те ж наростаючим підсумком | |-144,9 |-165,9|-69,2|

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.