Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру ''Торг-преса''

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки та управління
Спеціальність: «Менеджмент організацій»

ВИПУСКНА РОБОТА
БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ

на тему: «Організаційна структура управління підприємством невиробничої
сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Торгпреса‘’

Студентки гр. СМ-47
спеціальність 7.050201
Сторчак Світлани Володимирівни

Науковий керівник:
Дмитрієнко Г.Г., к.е.н.

Робота розглянута
і допущена до захисту
Завідувач кафедри:
___________ д.ф.н. Богданов В.С.

Черкаси 1998р.
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
Кафедра менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою менеджменту
___________ д.ф.н. Богданов В.С.
«__»____________ 1998р.

ЗАВДАННЯ
на випускну роботу
студентки Сторчак Світлани Володимирівни

1. Тема роботи: «Організаційна структура управління підприємством
невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку»

2. Термін подання студентом закінченої роботи
«__»____________ 1998р.

3.Вихідні дані для роботи________________________________
______________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають
розробці)_________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу___________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Дата видачі завдання «__»____________ 1998р.

Керівник Дмітрієнко Г.Г. ____________

Завдання до виконання одержав ____________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

|№ п/п |Етапи (розділи) дипломної |Термін виконання|Примітки |
| |роботи | | |

Студент-випускник ______________

Науковий керівник ______________
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА
УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту

ВІДГУК на випускну роботу
|студента |
|Тема випускної роботи |
| |
| |
| |
| |
|Обсяг роботи стор., табл., |
|мал. |
|Значення теми |
| |
| |
| |
| |
|Узагальнення теорії вирішуваної задачі |
| |
| |
| |
| |
|Оцінка самостійності та творчості при розкритті теми |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Глибина та результативність аналізу |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|Оцінка пропозицій та їх практичне значення |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Недоліки роботи |
|
|
| |
| |
| |
| |
|Загальні висновки |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Оцінка роботи |
| |

Рецензент ___________ _______________________________________
підпис, дата посада, прізвище

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА
УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту

РЕЦЕНЗІЯ на випускну роботу
|студента |
|Тема випускної роботи |
| |
| |
| |
| |
|Обсяг роботи стор., табл., |
|мал. |
|Значення теми |
| |
| |
| |
| |
|Узагальнення теорії вирішуваної задачі |
| |
| |
| |
| |
|Оцінка самостійності та творчості при розкритті теми |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Глибина та результативність аналізу |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|Оцінка пропозицій та їх практичне значення |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Недоліки роботи |
| |
| |
| |
| |
| |
|Загальні висновки |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Оцінка роботи |
| |

Рецензент ___________ _______________________________________
підпис, дата посада, прізвище

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.