Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА
МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИПУСКНА
РОБОТА

БАКАЛАВРА
МЕНЕДЖМЕНТУ

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств студента
факультету       Економіки та Управління

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств спеціальності    
        менеджмент у виробничій сфері

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств           Васильківського
Владислава Сергійовича

    
/прізвище, ініціали, підпис/

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств Тема:         Методичні
основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Науковий
керівник          Щербина О. В.

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств  

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств                                  

Робота допущена до
захисту

Завідувач кафедри  

канд.екон.наук, доцент     Соболь С.М.

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

КИЇВ — 1999

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………………. 3

І.
Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства,
що функціонує в умовах ринкової економіки          5

1.1. Економічна
сутність та види товарного асортименту………………………….. 5

Глибина……………………………………………………………………………………………………….. 7

1.2. Перспектив